Adatkezelési szabályzat

A Szállító az általa üzemeltetett www.vass-shoes.com weblapon az online vásárlás menüpont alatt az online vásárlás érdekében forgalmazott termékek megrendelések és az ezzel kapcsolatos megrendelések módosítása, szállítása és teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó Árak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése és a Megrendelővel való kapcsolattartást céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges adatokat. Ezen adatok a természetes személyazonosító és fizetéshez tartozó adatok, a  név, a lakcím, e-mail cím, telefonszám, a  vásárlásra vonatkozó, elsősorban a vásárlás időpontjára és teljesítési helyére vonatkozó adatok, szállítási/számlázási cím illetve ezen túlmenően a  vásárlás nyújtása céljából azon személyes adatok, amelyek a teljesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek.(„Adatok”) E mellett a www.vass-shoes.com weblapon megjelenő választási lehetőséggel a Szállító promóciós célból is tárol hat Adatokat.

Szállító a vásárlás igénybe vételének lehetőségét regisztrációhoz köti, melynek során a Szállító a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Szállító az Adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Megrendelő kérésére törli.

A Megrendelő regisztrációjának törlésekor, a rögzített adatok is törlésre kerülnek. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok.

Bankkártyás fizetés esetén az adatok és a személyes információk védelme kiemelten fontos érdek a Szállító számára. A bankkártyás és az azonnali átutalásos fizetési folyamat során nem kerül semmilyen módon tárolásra a Megrendelő által megadott információ.

Szállító a tőle elvárható módon gondoskodik az Adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A kezelt Adatokat a Szállító csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Szállító az Adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, vásárlás megvalósulása céljából használja fel. A Megrendelő Adatait  a Szállító jogosult továbbadni olyan munkatársnak vagy szerződéses partnernek (pl. a Fedex-nek), amelyek szolgáltatást nyújtanak a Szállítónak az Európai Gazdasági Térségen vagy a Megrendelés teljesítési helyén belül. A Szállító ebben az esetben is ügyel arra, hogy az  Adatok a hozzájárulás alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik és amelyek az Adatokat bizalmasan kezelik.

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szállítótól kérje. Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Szállító tájékoztatja az érintettet a kérelmére ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül a tárolt adatok jellegéről, azok céljáról, valamint a lehetséges címzettekről, írásbeli kérelem esetén ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül helyesbíti, zárolja vagy törli az Adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban.

Az érintett Megrendelők  panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szállítóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A Szállító a vásárlás teljesítése és a Vásárlók felé történő ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors és korrekt lebonyolítása érdekében a Szállító elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz.

Adatkezelő és adatfeldolgozó a : VASS LÁSZLÓ KÉZIMUNKA CIPŐKÉSZÍTŐ KFT.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 97062 és NAIH 97063

Szempontok rendeléshez

Az oldalon áttekintheti azokat a szempontokat, amelyek segítségével pontosabb képet kaphatunk igényeiről,
ha szeretné megrendelni stílusához tökéletesen passzoló, minőségi, kézzel varrott Vass cipőjét.

Részletek