Általános szerződési feltételek

Amely a www.vass-shoes.com honlapon a VASS SHOES  Kft. társaságtól, mint szállítótól történő Online Shopra vonatkoznak.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ban nagy betűvel írt kifejezések az alábbi tartalommal bírnak. 

„Ár” - A Szállító által üzemeltetett www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop menüpont alatti online vásárlásra vonatkozó euroban és forintban megjelenő árak. Feltüntetésre kerül az EU vásárlókra vonatkozó ÁFA-t tartalmazó és a nem EU vásárlókra vonatkozó ÁFA-t nem tartalmazó ár is. A Megrendelés során a Megrendelő által megadott cím alapján kerül meghatározásra az, hogy a Szállító ÁFÁ-t tartalmazó vagy ÁFA nélküli árat  számít fel. Az euroban megjelenő  ár forintban feltüntetett értéke árak külön menüpont alatt található tájékoztatásul.ak.

„ÁSZF” - A jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve ennek időről-időre módosított, a Szállító www.vass-shoes.com weblapon az Online Shopmenüpont alatti online vásárlásra vonatkozó  weblapon közzétett állapota 

"Békéltető testület" - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület  (Budapest, Krisztina krt. 99, 1016)

„Fogyasztó” - a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó

„Megrendelés” - A Megrendelő  által a Szállító által üzemeltetett www.vass-shoes.com weblapon az Online shop menüpont alatti online vásárlásra vonatkozó   megfelelőn kitöltött és elküldött vásárlásra vonatkozó igény, megrendelés, mely a felek közötti szerződés alapja

„Megrendelő” - A Megrendelési lapot kitöltő, aki a Terméket megvásárolja  

„Ptk.” - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény.

„Szállítási csomagolás” - Olyan doboz, csomagolóeszköz, amiben a Termék szállításra kerül illetve minden egyéb, ami a szállítás során a csomagban a Termékkel együtt elküldésre kerül (cipőfűző, anyagzacskó)

„Szállító” - a Termék eladója, aki a Megrendelést teljesíti és akinek főbb adatai a jelen ÁSZF II. fejezetében szerepelnek.

„Termék” - A Szállító által a Szállító által üzemeltetett www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop menüpont alatt megjelenő, az online vásárlás érdekében forgalmazott termékek. A Webáruházban megjelenő Termékekre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak.

„Visszaigazolás” - A Megrendelő által leadott Megrendelések jelen ÁSZF szerinti Szállító által történő elfogadása

„Webáruház” - a Szállító által online vásárlás érdekében üzemeltetett  a www.vass-shoes.com weblapon az Online shop menüpont alatt megjelenő internetes felületen megvalósuló online vásárlási lehetőség valamint az ehhez kapcsolódó összes almenű, amely által a Megrendelő a Terméket internetes alkalmazás használatával a Megrendelés elküldésével vásárolja meg a Szállítótól 

„Ügyfélszolgálat” - Szállító által minden munkanap 10-től 19. óráig nyitva lévő díjköteles, a +36 1 780 7418  telefonszámon valamint az info@vass-cipo.hu e-mailen elérhető segítő szolgálat, amely a Webáruházban történő Termék vásárláshoz illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz nyújt segítséget és asszisztenciát.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alapján a Webáruházban történő vásárlás során a Megrendelő, mint vásárló és a Szállító, mint eladó között jön létre a szerződés. A megrendelni kívánt Terméket a Megrendelő a Szállító a www.vass-shoes.com weblapján az Online Shop menüpont alatt megjelenő internetes felületen vásárolja meg.

2. A Webáruházban történő vásárlás feltételei eltérhetnek és nem vonatkoznak a Szállító üzleteiben történő vásárlás feltételeire.

3. A Szállító : VASS SHOES

4. A Szállító fontosabb adatai az alábbiak:

Teljes cégnév: VASS LÁSZLÓ KÉZIMUNKA CIPŐKÉSZÍTŐ KFT.
Székhely: 1052 BUDAPEST, HARIS KÖZ 2.
Cégjegyzékszám:
Telephelye: 1052 BUDAPEST HARIS KÖZ 2.
Fióktelepei: 1052 BUDAPEST HARIS KÖZ 6.
Telefonszám, faxszám: +36 1 7807418, +36 1 3182375
Adószám: 12233551-2-41
Közösségi adószám: HU12233551
Bankszámlaszám:
IBAN kód: HU86
Swift kód: MAVOHUHB
Bank megjelölése:Sperbank Magyarország Zrt.
A Szállító elektronikus elérhetősége: info@vass-cipo.hu

II. A MEGRENDELÉS 

1. A Megrendelő érvényesen a Szállító által üzemeltetett www.vass-shoes.com weblapon, a WEBSHOP/ONLINE SHOP  menüpontban és az ott megjelölt feltételekkel elfogadott regisztrációt követően adhatja le a rendelését. A Megrendelés leadásával  a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, ellenkező esetben a Megrendelés nem jön létre.

2. A Szállító a Megrendelő regisztrációja során a Megrendelőtől a Megrendelőre vonatkozó információt, , így  nevet, e-mail címet és elérhetőséget, szállítási/számlázási címet, de egyéb adatot is kérhet, a kért adatok megadása után a Szállító a Megrendelő e-mail címére igazolja vissza a regisztrációjának elfogadását. A Megrendelő a regisztráció elfogadása után e-mail címével és jelszavával léphet be a Webáruházba. A regisztrációval a Megrendelő elfogadja a Szállító weblapon megjelenő Adatkezelési szabályait és elfogadja adatainak a Szállító általi, az Adatkezelési szabályzat szerinti, kezelését.

3. A Megrendelés kötelező tartalmi elemei: 

- a kért Termék(ek) felsorolása
- a Termék megrendelt mennyisége;
- szállítási cím
- a Megrendelő adatai:
- amennyiben a számlázási cím eltérő a nyilvántartásba vétel során megadott címtől, akkor a számlázási cím;
- Termék ára

4. Regisztrálni a Megrendelés leadása során, a kért adatok ( név, elérhetőségek, szállítási/számlázási cím) megadásával lehet. A kért adatok megadása után a regisztráció Megrendelő által történő jóváhagyását követően  a Megrendelő által megadott e-mail címre a Szállító  megerősítést küld, melyben igazolja/megerősíti a regisztráció megtörténtét és tájékoztatást nyújt, hogy a Megrendelő hol tudja a későbbiekben megváltoztatni a regisztrációkor megadott adatait. A regisztráció megtörténte után a Megrendelő a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával beléphet a Webáruházba. 

A Megrendelés leadásának módja a www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop menüpont alatt megjelenő Megrendelési adatlap kitöltés és leadása , az alábbiak szerint: Termék kiválasztása, kosárba helyezése, Megrendelési adatlap kitöltése a releváns adatokkal és a szállítási/számlázási címadatok kitöltésével, a Megrendelés véglegesítése/küldése, fizetés (mely bankkártyával történhet ezáltal átirányítás az OTP biztonságos fizetési rendszerére), fizetés, a fizetés befejeztével visszairányítás a  www.vass-shoes.com weblapra, visszaigazoló e-mail. 

A Megrendelés elküldését követően a Megrendelő ajánlatához  kötve van, de a Szállítónak  a Megrendelést   vissza kell igazolnia..  Amennyiben a Szállító nem igazolja vissza max. 48 órán belül, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötelezettsége, szerződéses kötelezettsége  alól. A szerződés akkor jön létre a Megrendelő és a Szállító között, ha a Megrendelés Visszaigazolásra kerül. 

5. Amennyiben a Szállító nem, vagy nem a Megrendelésben meghatározott tartalommal fogadja el a Megrendelést, úgy erről a Visszaigazolásban rendelkezik. A Visszaigazolás ebben az esetben tartalmazza, hogy a Szállító milyen feltételekkel vállalja a Megrendelés teljesítését. Ez utóbbi esetben felkínálja a lehetőséget arra, hogy a Megrendelő válasszon, vagy elfogadja vagy elutasítja ezeket a feltételeket. Amennyiben a Megrendelő elfogadja ezeket a feltételeket úgy, a Megrendelés a Visszaigazolás szerinti módosításokkal jön létre. 

6. A Szállító ezen döntéseivel kapcsolatban a Megrendelő a Szállítóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Amennyiben a szerződéses kapcsolat nem jön létre a Szállító és a Megrendelő között, a Szállító az átutalt összeget 2 munkanapon belül visszautalja.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Termékek árát a Szállító által üzemeltetett  www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop menüpont alatt megjelenő Termékek mellett megjelölt Ár tartalmazza, mely  euro-ban értendő.. és amely a Webáruházban leadott rendelésekre érvényesek. A Termékek Ára minden eseten egy darab (lábbeli esetében egy pár) termékre vonatkozik. A Webáruházban közzétett akciók csak a Webáruházban történő rendelés feladása esetén érvényesek, a Szállító egyéb üzleteiben történő vásárlásra nem vonatkoznak. Az Ár a Termék ellenértéke, melyen kívül a Megrendelőnek a szállítással kapcsolatos költségeket kell még megtérítenie a IV. pontban foglaltak szerint.

2. A Megrendelő a Termék Árát bankkártyás fizetés útján teljesíti, az OTP rendszerén keresztül, az Adatkezelés szabályzata rendelkezéseinek megfelelően.

3. A Megrendelő  részéről  a Termék Árának fizetése akkor számít teljesítettnek, amikor a Termék ellenértéke a Szállító számláján jóváírásra kerül. 

4. A Megrendelő nem jogosult más szerződésből vagy jogviszonyból vele szemben a Szállítónak fennálló fizetési kötelezettségeit a jelen ÁSZF alapján teljesített szállításokból eredő követeléseibe beszámítani.

IV. A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE,  SZÁLLÍTÁS

1. A  Megrendelés teljesítésének feltétele, hogy a Termék Ára a Szállító számláján jóváírásra kerüljön.  A megrendelt Terméket a Szállító a www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop  alatti almenűben megjelenő Fedex fuvarozási szolgáltatására vonatkozó szerződések feltételei és díjkalkulációja ellenében a Fedex szállítja el a Megrendelésben megjelölt címre. A Szállító a megrendelt Termékkel együtt a szállítási fuvarlevélszámlát is elküldi a Megrendelőnek, ami szerint  a szállítás nyomon követhető. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Termék elszállítása a Fedex kötelezettsége, a Szállító a Termék elszállításával kapcsolatosan nem felelős, az ezzel kapcsolatos  minden felelősséget kizár. Amennyiben a Termék nincs raktáron és/vagy a Terméket egyedileg kell elkészíteni a Termék ára kizárólag bankkártyás fizetéssel a www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop  alatti almenűben megjelenő fizetési rendszer útján történő kiegyenlítéssel történhet. A Szállító részéről akkor tekinthető a Megrendelés teljesítettnek, ha a Megrendelésben szereplő Termék(ek) a megjelölt címen átvette a Megrendelő vagy ha a Termék átvétele meghiúsul. A Termékek Megrendelő részére történő kiszolgálás szabályait, beleértve a kiszolgálás meghiúsulásának feltételeit és következményeit  is, a  www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop  alatti almenűben megjelenő Fedex fuvarozási szolgáltatására vonatkozó  rendelkezések tartalmazzák. A Szállító felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Termék kiszolgálása  meghiúsul, úgy ez a Megrendelő terhére szolgál, ez esetben a Szállító teljesített és a Termék Árára igényt tarthat, a Termék meghiúsulásával kapcsolatban a Szállító minden felelősséget kizár. Ha a célországban  olyan szabály van érvényben, aminek értelmében a Termék szállítása után  vám vagy ehhez hasonló költség kerül kiszabásra, azt a Megrendelőnek kell viselnie, a Szállító ezen költség megfizetésére nem kötelezhető.

2. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a tényleges átadás-átvétel időpontjában vagy ha a Termék  kiszolgálása meghiúsult, ennek feltételeinek bekövetkezésével száll át Megrendelőre. 

V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő köteles a Terméket a Visszaigazolásban szereplő időpontban átvenni és a mennyiségi ill. minőségi megvizsgálását haladéktalanul elvégezni. Erre vonatkozó esetleges kifogásait a  Megrendelő haladéktalanul köteles a Szállítóval igazolható módon közölni, az Ügyfélszolgálat felé.

2. Mennyiségi kifogást a Megrendelő a Termékek átvételét követően haladéktalanul, max. 48 órán belül terjesztheti elő. Megrendelő minőségi kifogás előterjesztésére  a Ptk. kellékszavatossági ill. a termékszavatossági szabályai szerint jogosult. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, a kellékszavatosságra a Ptk. 6:155-167 §-ai a termékszavatosságra a Ptk. 6:168-170 §-ai vonatkoznak., az ezzel kapcsolatos szabályozás a www.vass-shoes.com weblapon az Online Shop  alatti almenűben megtalálható Hibás teljesítés útmutató menüpont alatt. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozottnak bizonyul, a minőségi felülvizsgálat költségeit a Szállító viseli. 

VI. A SZÁLLÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Szállító a Terméket Szállítási csomagolásban köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A  Megrendelés teljesítésének megkezdésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Termék Ára a Szállító számláján jóváírásra kerül. Ennek megtörténte esetén a Szállító vállalja, hogy lehetőleg ezen időponttól számított 5 munkanapon belül teljesít, azonban a Szállító jogosult arra, hogy a Visszaigazolásban – a folyamatban levő egyéb megrendelések teljesítésének figyelembevételével - döntsön a Megrendelés teljesítésének ettől eltérő időpontjáról, a Megrendelés teljes vagy részleges elfogadásáról / visszaigazolásáról vagy elutasításáról. A Szállító döntésével kapcsolatban a Megrendelő a Szállítóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szállító köteles értesíteni a Megrendelőt amennyiben a Megrendelést nem képes határidőre teljesíteni, ezzel kapcsolatban a Megrendelő a Szállítóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

2. A Szállító elektronikus számlát állít ki a vásárlásról és azt a Megrendelő e-mail címére küldi el. A Megrendelő a Szállító számláira vonatkozó kifogásait a kézhezvételt követő 2 napon belül, írásban köteles közölni a Szállítóval, azzal, hogy bármely szabályszerűen kiállított számlával kapcsolatos kifogás nem eredményez a Megrendelő oldalán fizetési haladékot.

3. A VIII. fejezet szerinti visszaküldése esetén a Szállító csak bizonyítottan a Szállítótól közvetlenül beszerzett Terméket veszi vissza.

4. Minőségi kifogás esetén a Szállító mentesül a felelősség alól, ha a minőségi hiba a Megrendelő vagy megbízottja által történt nem megfelelő szállításból vagy tárolásból, vagy használatból ered. 

VII. SZAVATOSSÁG 

1. A Szállító szavatolja, hogy a Megrendelő részére átadott Termékek a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelnek, emberi használatra alkalmasak. 

2. A Termékek átvételét követően a Megrendelő köteles a Termékeket  rendeltetésének megfelelően,  köteles használni. A rendeltetésével ellentétes használatából eredő értékcsökkenés a Megrendelő  terhére szolgál és ebben az esetben a Termék – amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak- a Szállító választása szerint  nem vagy csak az értékcsökkenés elszámolásával vehető vissza.

VIII. ELÁLLÁS                                                   

1. Amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, a Megrendelő a 45/ 2014 (II.26) kormányrendelet rendelkezései alapján a Termék átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A Megrendelő  elállási jogát egyszerűen a üzemeltetett www.vass-shoes.com weblapon  az Online Shop  alatti Hibás teljesítés útmutató almenűben elérhető Elállási Nyilatkozat kitöltése és elküldése útján, de erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal is gyakorolhatja.  A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének (létrejöttének) napja és a Termék átvételének napja között is gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát mindezeknek megfelelően gyakorolta. A Megrendelő elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételekor a Szállító elküldi a Megrendelőnek a visszáru fuvarlevelet amellyel a Termék  visszaküldhető. 

2. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közötti szerződést megszünteti, amelynek alapján az átvett Terméket és a megfizetett Árat vissza kell szolgáltatni a másik félnek.

3. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől a Terméket a küldött  szállítási fuvarlevéllel , eredeti, sértetlen állapotában lehetőleg eredeti csomagolásában,  és a  Szállítási csomagolás szerinti árukkal együtt  haladéktalanul , de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül kell személyesen visszajuttatatnia a Szállító VASS CIPŐ 1052 Budapest Haris köz 6. sz. alatti üzletébe vagy kizárólag a Fedex-el történő fuvarozással visszaküldenie a Szállító VASS CIPŐ 1052 Budapest Haris köz 6. címre. Megrendelőnek a Terméket visszaküldés estében megfelelően megcímezve kell feladnia, az ebből eredő kárt a Megrendelő viseli.

4. A Szállító kizárólag a 3. pont szerint visszaadott Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes Árat visszafizetni. Amennyiben a Termék használat nyomait mutatja, a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az értékcsökkenés miatt arányos vételár összeget visszatartson és csak részben térítse vissza az Árat. A Megrendelő- figyelemmel a 45/ 2014 (II.26) kormányrendelet rendelkezéseire- nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szállító vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak.

5. A Szállító a Termék Árának visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a Terméket a Megrendelő át nem adta a Szállítónak, illetve az hozzá meg nem érkezik valamint ameddig a Szállító nem győződik meg arról, hogy a Termék eredeti és sértetlen valamint a visszaküldés ill. visszajuttatás megfelelt a jelen ASZF rendelkezéseinek. A Szállító a termék Árának visszatérítésére max. 14. napon belül köteles. A Termék  visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A Termék visszaküldésének költségét a Szállító jogosult a Termék Árának visszatérítésénél beszámítani.

6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hivatkozott  kormányrendelet szerint nem gyakorolhatja elállási jogát.

- olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
- olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

IX. ADATVÉDELEM 

1. A Megrendelő és a Szállító kötelesek az együttműködésük során tudomásukra jutott minden, a másik félre vonatkozó olyan információt – így különösen, de nem kizárólag a másik fél üzleti tevékenységére, működésére, pénzügyi adataira, termékeire, áraira, lakcímére, székhelyére, elérhetőségi adataira, és egyéb személyes adataira  vonatkozó információkat – bizalmasan kezelni.

2. A Szállító  a www.vass-shoes.com weblapon  az Online Shop  alatt megtalálható Adatkezelés szabályzata részletesen tartalmazza a Szállító adatkezelésre vonatkozó információkat.

X. VÉDJEGYEK ÉS SZELLEMI ALKOTÁSOK

1. A  Szállító által üzemeltetett www.vass-shoes.com weboldal, az azon megjelenő grafikák, logók, fényképek illetve maga a weboldal, mint adatbázis a Szállító szellemi termékei, melyek a hatályos szerzői jogi rendelkezések szerint csak a Szállító engedélyével használhatók fel. A Megrendelő nem jogosult a Szállító védjegyeit, egyéb megjelöléseit illetve szellemi termékét semmilyen formában és módon felhasználni.

XI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

1. A jelen ÁSZF bármilyen módosítása vagy kiegészítése esetén a Szállító  a www.vass-shoes.com weboldalon való megjelenítéssel közli ezeket, külön felhívva a figyelmet az aktuális  módosításokra. A módosított feltételeket a módosítást követően leadott Megrendelések tekintetében kell alkalmazni.

2. Amennyiben a jogszabályi környezetben bármely olyan változás következik be, amely a jelen ÁSZF rendelkezéseit érinti, az új jogszabályoknak megfelelő rendelkezést automatikusan a jelen ÁSZF részének kell tekintetni.

XII. PANASZKEZELÉS

1. Minden a jelen ÁSZF és Megrendelés alkalmazásából eredő vagy azokkal kapcsolatos jogvitát a felek megkísérelnek békés úton rendezni. A Megrendelő a panaszkezeléssel kapcsolatban elfogadja, hogy az  elsősorban az Ügyfélszolgálat útján történik.

2. Amennyiben a panaszkezelés az Ügyfélszolgálat útján nem megoldhat, úgy  jogvitára a felek a Békéltető testület eljárását vehetik igénybe.

3. Amennyiben a peren kívüli megoldások nem vezetnek eredményre, úgy a felek a Budaőrsi Járásíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Amennyiben a vita elbírálására a Budaőrsi Járásíróság nem rendelkezik hatáskörrel, a Buda Környéki Törvényszék jár el.

XIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.    A jelen ÁSZF és a Megrendelő bármely írott vagy íratlan szerződéses feltétele, kereskedelmi gyakorlata vagy üzletmenete közötti bármely eltérés esetén a jelen ÁSZF feltételei az irányadóak. 

2.    A jelen ÁSZF-re és az ennek alapján létrejövő Megrendelésekre a magyar jog az irányadó, a felek közötti szerződés nyelve magyar..

3.    Megrendelő nem jogosult a Megrendeléseit Szállító hozzájárulása nélkül másik félre engedményezni.

Szempontok rendeléshez

Az oldalon áttekintheti azokat a szempontokat, amelyek segítségével pontosabb képet kaphatunk igényeiről,
ha szeretné megrendelni stílusához tökéletesen passzoló, minőségi, kézzel varrott Vass cipőjét.

Részletek